Szyb Floris Obelisk 800-lecia Budynek administracyjny kopalni Górny Rynek

NACL BOCHEŃSKI SZLAK SOLNY "NA ŚWIECIE" IM. ŚW. KINGI

80-tych XVII wieku, a wznowiono - po późniejszych odbudowach w 1720r. i w pierwszej połowie XIX wieku. Szyb Wielki ( 19 ) wybito przed 1581r., gdy pojawia się o nim pierwsza wzmianka źródłowa; w końcu XVI wieku uznawano go za zaciśnięty, jednak wciąż zbierała się pod nim woda w 1659r. sprawiająca znaczny kłopot kierownictwu kopalni. Pomnik króla Kazimierza Wielkiego ( 20 ) wyrzeźbiony został w wapieniu pińczowskim; jest on dziełem Walerego Gadomskiego, a inicjatorem jego budowy był Jan Matejko, który uczestniczył w uroczystościach odsłonięcia pomnika 25 maja 1871r. Szyb Wojewodzia Góra ( 21 ) zbudował prawdopodobnie krakowski wojewoda Spicimir z Melsztyna w latach 1320-31, jednak pierwsza wzmianka źródłowa o nim pochodzi roku 1370. Szyb Targ ( 22 ) nazwano od miejsca, gdzie handlowano solą; pierwsza wzmianka źródłowa o nim pochodzi z 1420r.; zasypano go w roku 1710, jednak nieczynny był już znacznie wcześniej. Szyb Finder ( 23 ) określany również jako Finderis i Findera swą nazwę zawdzięcza bliżej nieznanemu inwestorowi działającemu przed 1366r.; pierwsza wzmianka źródłowa o nim pochodzi z 1396r., a intensywna eksploatacja nim trwała jeszcze w XV wieku; w następnym stuleciu służył już wyłącznie do odwadniania szybu Regis ( 11 ) i do przewietrzania wyrobisk szybu Bochneris ( 24 ); zasypano go przed 1614r. Szyb Bochneris ( 24 ) określany także Kieratem i Serafinem swą nazwę zawdzięcza żupnikowi Mikołajowi Bochnerowi, który w 1399r. otrzymał bergrecht na jego wybicie od Króla Władysława Jagiełły; do jego upadku przyczynił się wielki - trwający 15 tygodni - pożar powstały w 1582r. Górny Rynek ( 25 ) przypuszczalnie stanowił centrum osady przedlokacyjnej; podobną rolę pełnił także do XIV wieku, gdy w Bochni wytyczono nowy rynek; w pobliżu stał kościół św. Krzyża, który przeniesiono do podbocheńskich Krzyżanowic, a w jego miejscu w roku 1886 wybudowano gmach gimnazjum - dziś I Liceum Ogólnokształcące im. króla Kazimierza Wielkiego.
1 Ι 2 Ι 3 Ι 4
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2018 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite