Kamieniołom w Dubiu Skałka z Nyżą Odsłonięcie osadów jury środkowej w Wąwozie Stradlina Skałki jurajskie w Dolinie Szklarki

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE DOLINY RACŁAWKI

lewo do lasu. Tu pod górę, przy "czarnoziemie" ostro w lewo i cały czas głównym traktem leśnym przez powalone drzewa (prosto, nie w prawo) wyprowadza na skraj lasu, gdzie w prawo na ledwo widoczny cmentarzyk, lekko w dół. Za lasem, przy zabudowaniach w lewo ścieżka prowadzi do grupy skałek wapiennych w Dubiu ( 7  - ciągną się przez ok. 150m; są barwy szaro-białej; twarde, nieuławicone - facja wapieni skalistych). Szlak prowadzi zaś na drogę do Dubia, na której skręca w prawo i po prawej stronie w lesie osiąga skałkę przy mostku ( 8  - zbudowana z gruboławicowych wapieni detrytycznych serii stromatoporowej powstałych na przełomie dewonu i karbonu w stosunkowo płytkim morzu; zawierają one skamieniałości stromatoporoidów, koralowców i ramienionogów). Stąd przy zakręcie w prawo odbija w lewo prosto na parking - punkt początkowy.
Znaki niebieskie wiodą w górę doliny główną ścieżką przez jej dno; początkowo razem ze znakami czerwonymi - przez mostek, za którym czerwone odbijają w lewo; ponownie przekraczają Potok Racławka ( 4  - 16km długości dopływ Rudawy ze źródłem w Czubrowicach; jeden z kilkunastu czwartorzędowych potoków o przebiegu południkowym, które są odpowiedzialne za powstanie okolicznych dolinek) i dalej wiodą jego wschodnim brzegiem, nieco się od niego oddalając. Przed "powrotem" potoku z lewej strony ścieżka mija martwicę wapienną ( 6  - powstała dzięki wytrącaniu się węglanu wapnia z wód na naturalnych zaporach i w zastoiskach w czasie 8000-2700 lat temu; dwie odmiany: masywna (powstała na zaporach; zbudowana z silnie porowatego osadu - kalcytowych inkrustacji glonów, odcisków drzew, odlewów orzechów laskowych, drobnych skorupek ślimaków i małżów, próżni po pniach i gałęziach brak
1 Ι 2 Ι 3 Ι 4
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2018 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite