Kamieniołom w Dubiu Skałka z Nyżą Odsłonięcie osadów jury środkowej w Wąwozie Stradlina Skałki jurajskie w Dolinie Szklarki

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE DOLINY RACŁAWKI

warstwowania (gdzieniegdzie niewyraźne), masywna struktura; buduje południową część skarpy) i warstwowana (powstała na dnie zbiorników; składa się z okruchów o różnych rozmiarach - od bloków wapienia po muł wapienny; dość wyraźnie warstwowana; tworzy wschodnią część odsłonięcia)), przez niewielką "hopkę" powoli schodzi na poziom koryta potoku, gdzie z prawej strony widoczna jest Skałka z Nyżą ( 9  - zbudowana z gruboławicowych wapieni serii stromatoporowej powstałych na dnie morza na przełomie dewonu i karbonu; skrasowiała z licznymi zagłębieniami - niszami, nyżami; nieco wcześniej i powyżej dna doliny w tych samych utworach powstała Jaskinia Beczkowa). Następnie znaki prowadzą przez ujście Wąwozu Stradlina ( 10  - powstał w wyniku erozji wgłębnej i wstecznej w skałach bardziej podatnych na niszczenie - spękanych i zuskokowanych) - którym wiedzie końcowa część tej ścieżki - na wprost, z prawej mijają Źródło Bażana ( 11 ). Stąd - nadal dnem doliny do szlabanu, za którym w lewo przez mostek pomiędzy domami do drogi asfaltowej. Nią - do mostu nad Racławką, za którym w prawo na widoczną stromą skarpę i znów w prawo do lasu, gdzie przed osiągnięciem dna wąwozu w lewo. Lekkim łukiem szlak wyprowadza na pola, a przy zakręcie - ponownie wchodzi do lasu (w prawo). Na "polance" znaki kierują w lewo, następnie lekko w prawo, po czym przekraczają główny trakt leśny, a przy zakręcie w lewo - po lewej kierują do odsłonięcia osadów jury środkowej ( 13  - słabo scementowane piaskowce zaliczane do batonu; powstały podczas pierwszych faz środkowojurajskiej transgresji morskiej; leżą niezgodnie na wapieniach dewonu i karbonu; ciekawe są tu struktury sedymentacyjne typowe dla tej formacji - warstwowanie skośne (przekątne) i poziome; obecne są również niewielkie otoczaki różnych skał "zatopionych" w piaskowcu). Za nim - lekko w lewo, pod górę i przy niewielkim wypłaszczeniu - w prawo (nie pod górę). Opadająca droga - prowadząca zboczem Wąwozu Stradlina - wyprowadza do mijanego wcześniej ujścia tegoż wąwozu ( 10 ), gdzie kończy się pętla tej ścieżki (stąd do parkingu w lewo).
1 Ι 2 Ι 3 Ι 4
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2018 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite