WIELICKI SZLAK SZYBÓW GÓRNICZYCH

Wielicki Szlak Szybów Górniczych - szyb Ligęza 49°58'55.01"N 20°03'42.45"E
Wielicki Szlak Szybów Górniczych - szyb Seraf 49°58'54.99"N 20°03'43.44"E
Wielicki Szlak Szybów Górniczych - szyb Loiss 49°58'59.00"N 20°04'01.86"E
Wielicki Szlak Szybów Górniczych - szyb Swadkowski 49°59'03.96"N 20°03'21.69"E
Wielicki Szlak Szybów Górniczych - szyb Świętosławski 49°59'03.50"N 20°03'35.92"E
Wielicki Szlak Szybów Górniczych - szyb Wodna Góra 49°59'02.90"N 20°03'38.24"E
1 | 2
Copyright 2015-2024 bohun
Wszelkie prawa zastrzeżone
FULL LEGENDA LOKACJE MAPA